Projekcia vykurovania

 
       Neoddeliteľnou súčasťou návrhu vykurovania je aj jeho kompletná projekcia, vďaka ktorej dostane zákazník kompletné informácie o návrhu. Pri pripravovaní projekcií sa snažíme dbať na maximálnu úsporu energií a ochranu životného prostredia, pričom využívame najnovšie poznatky v oblasti nových technológií.
        Ku každému projektu sa snažíme pristupovať individuálne a poskytnúť zákazníkovi taký návrh, ktorý bude spĺňať všetky jeho požiadavky na tepelnú pohodu, energetickú alebo obslužnú nenáročnosť.