Informácie o nás

Naša firma RADIANT je rodinný podnik, ktorý svoje služby od roku 1998 poskytuje nie len firmám, ale aj širokej verejnosti. Profesionálnosť v poskytovaní služieb a spokojnosť zákazníkov dosahujeme hlavne promptným a individuálnym prístupom ako aj vďaka bohatým skúsenostiam majiteľa firmy - Martina Litavca, ktorý bol 6 rokov stavbyvedúci v súkromnej kúrenárskej firme, kde mal na starosti montážne čaty v oblasti kúrenia, vody a plynofikácie. Aby sme naše služby zdokonaľovali, snažíme sa neustále vzdelávať, čoho dôkazom sú aj certifikáty a školenia.

Okrem poskytovania vodoinštalatérskych služieb má naša spoločnosť aj kamennú predajňu, kde Vám príjemný a profesionálny personál pomôže pri nakupovaní a poradí v prípade svojpomocných opráv a inštalácií.

Firma RADIANT vykonáva:

 • montáž, predaj a servis plynových kotlov
 • montáž výmenníkových staníc
 • montáž kotolní
 • montáž podlahového vykurovania
 • montáž radiátorového vykurovania
 • montáž a predaj zdravotechniky
 • montáž a predaj plynofikácie
 • montáž a predaj solárnych systémov
 • kontrola komínových systémovRealizované stavby

 • kotolne - Mäsokombinát Bartošovce, SAD Bardejov
 • plynové infražiariče - Komfos Prešov
 • podlahové vykurovanie - Bankový dom Bard. Kúpele, kostoly, rodinné domy
 • plynofikácia - Mäsokombinát Bartošovce, rodinné domy, kostoly
 • vykurovanie - ČSOB Trenčín, rodinné domy
 • zdravotechnika - Mäsokombinát Bartošovce, rodinné domy
 • v roku 1999 Slovnaft - práca pre japonskú firmu Mitsubischi
 • regulačné stanice - Mäsokombinát Bartošovce
 • plynové rozvody a napojenie tepelných jednotiek na plynový rozvod - Polus Bratislava