Martin Litavec - RADIANT                                              Prevádzka:

                                       Ulica:       Nábrežná  8                                                        Nábrežná 8, 085 01 Bardejov
                                       Mesto:     Bardejov                                                                   
                                       PSČ:         085 01                                                                 Tel./Fax:  +421 544 746 986
                                       IČO:         35 370 238                                                          Mobil:      +421 915 949 223
                                       DIČ:         1020020727                                                                         +421 905 408 450
                                       IČ DPH:   SK1020020727                                                   
                                                                                                                                     Pondelok - piatok: 07:30 - 17:00
                                       e-mail:    radiant.litavec@gmail.com                               Sobota:                     09:00 - 12:00

                                       WWW:    www.radiant.webnode.sk

Kontaktujte nás